top of page

Programy Unii Europejskiej

Chmura analityczna języka naturalnego

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Projekt pn. „Chmura analityczna języka naturalnego” realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań

i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

Cele projektu: 

Projekt zakłada stworzenie wirtualnej agencji analitycznej oferującej możliwość trenowania zespołu własnych agentów sztucznej inteligencji wydobywających szczegółowe informacje z dokumentów tekstowych oraz użycia ich do ciągłej analizy i ekstrakcji danych z indywidualnie zarządzanego repozytorium dokumentów

 

Planowane efekty: 

Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi w formie uruchomienia usługi online w modelu Analytics-as-a-Service oferującej możliwość samodzielnego trenowania agentów sztucznej inteligencji wyspecjalizowanych w wydobywaniu szczegółowych informacji z dowolnych dokumentów tekstowych napisanych w języku naturalnym oraz angażowania tych agentów do masowego przeszukiwania i ekstrakcji danych z dużych zbiorów dokumentów zgromadzonych w indywidualnie zarządzanym repozytorium.
 

Wartość projektu:

2 534 176,34 zł

Wartość dofinansowania projektu:

1 933 874,33 zł

Okres realizacji:

01.10.2020 r.- 30.09.2022 r.

European and polish funds logos

ACESO

AAL Programme logo
European and polish funds logos

Realizujemy projekt pn. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Active Assisted Living Programme 2014-2020 (AAL - Call 2019) współfinasowanego przez Komisję Europejską w zakresie Horyzontu 2020.

 

Cele projektu:

ACESO ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji w celu zbudowania zintegrowanej platformy opieki zdrowotnej, w tym dla higieny jamy ustnej, w której inteligentne urządzenia wykorzystują dane w celu poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia (well-being). 

 

Planowane efekty:
Finalnym zamierzeniem Projektu jest opracowanie platformy gromadzącej dane zdrowotne osoby starszej w sposób holistyczny i zintegrowany, na rzecz zrównoważonego zdrowia i dobrego samopoczucia. Osiągnięcie tego wymaga agregacji dużych ilości danych z obszarów prewencji, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz higieny jamy ustnej, wielopłaszczyznowej zintegrowanej analizy zgromadzonych danych oraz modeli uczenia maszynowego. Platforma będzie w stanie rozwijać się dzięki coraz bardziej zaawansowanym możliwościom analitycznym zmierzając w kierunku inteligentnej platformy, która pomoże pacjentom w utrzymaniu zdrowia fizycznego (w tym zdrowia jamy ustnej), promocji zdrowego trybu życia, a opiekunom pozwoli zapewnić zoptymalizowaną, wydajną i efektywną opiekę nad osobą starszą.

 

Wartość projektu:

1 627 705,90 zł

Dofinansowanie otrzymane z NCBR:

1 457 372,72 zł

Okres realizacji: 01.05.2020 r.- 30.04.2023 r.

Współrealizujemy projekt: „CREATE - Dziel się przeszłością, twórz przyszłość” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (numer umowy: AAL/AALCall2021/100/CREATE/2022) w ramach Active Assisted Living Programme (AAL - Call 2021) współfinasowanego przez Komisję Europejską w zakresie Horyzontu 2020
 

Cele projektu:

Seniorzy są doskonałymi opowiadaczami z wiedzą i doświadczeniem, którą mogą dzielić się z innymi. Dlatego też zostanie opracowana innowacyjna platforma, której celem będzie:

  • pomóc starszym osobom w tworzeniu własnych produktów cyfrowych, oferując łatwe do wykonania kursy;

  • zapewnić pomoc przy samopublikowaniu i dostęp do rynku dla osób starszych, dzięki czemu będą mogli skomercjalizować swoje produkty. Platforma będzie pomagała w inicjowaniu wspólnych działań komercyjnych;

  • stworzyć środowisko, w którym starsze osoby będą mogły nawiązać kontakt nie tylko z osobami w podobnym wieku, ale także z innymi pokoleniami, aby uczyć się od siebie, pomagać sobie nawzajem i tworzyć projekty współtwórcze.


Platforma jest innowacyjna w modelu usługi oraz w innowacyjnych narzędziach, jakie oferuje użytkownikom: cyfrowy asystent (algorytm oparty na uczeniu maszynowym, który obserwuje zachowanie użytkowników końcowych na platformie i pomaga im) oraz Smart AutoEditor (narzędzie do automatycznego uproszczenia pisanego tekstu).
 

Planowane efekty:
CREATE ma przyciągać wszystkich starszych dorosłych powyżej 60 roku życia jako swoich głównych użytkowników, ale nie będzie ograniczone tylko do tej grupy wiekowej - młodsze pokolenia również będę mogły dołączyć do platformy i tworzyć swoją własną zawartość. Użytkownicy z niskimi umiejętnościami IT będą mogli korzystać z intuicyjnej i przyjaznej platformy CREATE. Ponadto skupiamy się także na osobach z otoczenia akademickiego i badawczego, turystach oraz osobach zainteresowanych wiedzą społeczną, kulturalną i historyczną. Będziemy również zachęcać i zapraszać członków rodziny i przyjaciół starszych dorosłych, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w platformie, aby pomogli swoim bliskim w tworzeniu zawartości, pobieraniu i czytaniu jej oraz docenieniu jej wartości. Ponadto, CREATE będzie kierować swoje działania do organizacji, które mogą być zainteresowane zawartością tworzoną na platformie.
 

Wartość projektu (Docmatic)
1 319 452,20 zł

Dofinansowanie otrzymane z NCBR (Docmatic):
1 052 790,51 zł

Okres realizacji: 2022-06-01 r.- 2024-11-30 r.

CREATE

AAL Programme logo
NCBR_logo_PL.png
bottom of page